Clasa pregătitoare - anul școlar 2023-2024

  • O.M.E.C 5545/10.09.2020 - privind aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal