Clasa pregătitoare - anul școlar 2023-2024

  • Lista nominală cu elevii admiși în CLASA PREGĂTITOARE este afișată la avizierul Colegiului Național ,,Emil Racoviță’’, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9-11.

O.M.E.C 5545/10.09.2020 - privind aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal