Clasa pregătitoare - în curs de actualizare ....  

  • Ordinul OMEN nr. 3181/18.02.2019 - Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020
  • Ordinul OMEN nr. 3181/18.02.2019 - Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020
  • Pentru anul şcolar 2019-2020 planul de şcolarizare cuprinde 2 clase pregătitoare a căte 25 de elevi, total 50 de elevi.
  • Activitatea claselor pregătitoare se va desfăşura în clădirea CNER pentru învăţământ primar din strada Horea nr.52.
  • Cadre didactice propuse:
- D-na prof.înv.primar. Gianina Vanca
- D-na prof.înv.primar. Iulia Ciobotariu-Boer