Prezentare

Oferta educaţională a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca

 

Ce face din Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” o şcoală cu renume în învăţământul clujean?

 • acordarea în anul 2000 a titulaturii de Colegiu Naţional;
 • nominalizarea colegiului la categoria „LICEE” pentru anul 2009 în cadrul proiectului „Zece pentru România”;
 • personalităţile marcante ale societăţii care au absolvit Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”; îi menţionăm pe distinşii academicieni Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, Gheorghe Benga, Nicolae Ghilezan, Mihai Gavrilă, Dan Munteanu, Ioan Silberg, Horia Colan, Doru Pamfil;
 • prestanţa profesorilor şi rezultatele elevilor la examene şi concursuri;
 • în anul şcolar 2011/2012, s-au calificat la faza naţională a olimpiadelor şcolare 39 elevi, unde au obţinut numeroase premii şi menţiuni; 4 elevi s-au calificat în loturile naţionale lărgite de matematică, chimie şi limba germană;
 • numărul mare de proiecte europene.

 

Bani europeni pentru educarea modernă a elevilor

 • cea de-a 18 ediţie a Târgului Internaţional al Firmelor de Exerciţiu organizat la Praga şi-a deschis  porţile în perioada 20-22 martie 2012 şi a reunit  peste 180 de firme de exerciţiu şi întreprinderi simulate din Italia, Austria, Cehia, Slovacia si Romania. Din Iaşi, Piatra Neamţ şi Cluj au fost prezente la târg trei Firme de Exerciţiu create prin proiectul „Training Orientat spre Practică prin Firma Simulată/de Exerciţiu ”, proiect iniţiat de Fundaţia LERIS şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi care se derulează sub imperativul: Investeşte în oameni!
 • Parteneri în proiect sunt: Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Colegiul National “Emil Racoviţă” Iaşi, Colegiul Naţional “Petru Rareş” Piatra Neamţ şi Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca. În cadrul Târgului Internaţional al Firmelor de Exerciţii de la Praga, elevii participanţi, provenind de la licee teoretice din trei judeţe au efectuat tranzacţii, au încheiat contracte cu alte firme de exerciţiu din ţările participante la târg. Prin aceste activităţi se atinge obiectivul general al proiectului: facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi creşterea şanselor de succes în carieră a viitorilor absolvenţi de liceu.

 

De ce aţi alege Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” pentru copilul dvs.?

 • standardele educaţionale ridicate şi un corp profesoral de calitate, cu calificare înaltă;
 • rezultatele elevilor situează colegiul pe primul loc în judeţul Cluj şi între primele 10 din ţară la evaluările naţionale, la bacalaureat, la olimpiadele şi concursurile şcolare;
 • cei mai buni elevi au ocazia să participe  la „Excursia Premianţilor”, organizată anul trecut în Italia;
 • promovabilitatea elevilor la sfârşitul anilor şcolari şi la examenele de bacalaureat este de 100%;
 • organizarea de numeroase activităţi extraşcolare;
 • consilierea elevilor şi părinţilor prin programele cabinetului de asistenţă psihopedagogică;
 • programele de orientare şi consiliere în carieră;
 • toate cursurile se desfăşoară în prima parte a zilei, începând cu ora 8;
 • clasele I-IV  dispun de sală proprie;
 • programul de semiinternat la clasele I-IV;
 • spaţiile şcolare şi dotări materiale racordate la standardele unei societăţi moderne: 26 săli de clasă, 8 laboratoare, sală multimedia, bibliotecă cu sală de lectură, un cabinet medical;
 • baza sportivă alcătuită din două săli de sport şi terenuri de baschet, handbal, tenis de masă;
 • sala de mese în incinta şcolii.

 

Oportunităţi în carieră

 • construirea unui traseu educaţional şi profesional racordat la interesele şi aptitudinile elevilor;
 • prin Curriculum la decizia şcolii, elevii au posibilitatea să decidă pentru cursuri opţionale care să vină în întâmpinarea intereselor lor şi în concordanţă cu traseul educaţional propriu;
  • posibilitatea obţinerii unui atestat profesional de competenţe în domeniul informaticii, cât şi a unor certificate internaţionale  de competenţă lingvistică;
 • posibilitatea obţinerii certificatului european ECDL;
 • absolvenţii noştri, datorită performanţelor şcolare şi a pregătirii lor la nivel înalt în concordanţă cu profilul real al colegiului nostru, devin studenţi ai unor universităţi de prestigiu din ţară şi de peste hotare.

 

 

PROPUNERE: Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018

 • trei clase pregătitoare (condiții de înscriere conform metodologiei specifice);
 • trei clase a V-a;

o selecția (aproximativ 30 locuri libere) se va realiza în urma rezultatelor obținute la Concursul de limba română și matematicăMicul racoviţist”;

o Limbi moderne studiate: engleză; franceză/germană;

o Curriculum la decizia școlii cuprinde:

1.     „Complemente de matematică”;

2.     „Prietenul meu calculatorul” – primii pași în programare;

3.     „Creative Drama” – opțional în limba engleză.

 • trei clase a IX-a

o 1 clasă - Științele naturii – intensiv limba engleză;

o 1 clasă – Matematică- informatică;

o 1 clasă – Matematică- informatică/ Intensiv limba engleză

Dintre elevii de la Matematică- informatică intenționăm organizarea unei grupe (14 elevi) care va studia intensiv Informatica.


 

 

 
Istoricul şcolii

Momentul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 consemna existenţa a cinci şcoli în învăţământul secundar de stat din Cluj: un liceu de fete, două şcoli normale şi două şcoli civile, una pentru fete şi una pentru băieţi. Toate celelalte şcoli care au funcţionat aici până în 1919 erau şcoli confesionale.

 

Citeşte mai mult...
 
Despre Emil Racoviţă

 

Video >>  Români care au schimbat lumea: Emil Racoviţă

 

Naţiunea Română a dat lumii pe Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Titu Maiorescu, Lucian Blaga, Nicolae Titulescu, Constantin Brâncuşi, Traian Vuia, Henri Coandă, Victor Babeş, Emil Racoviţă.

 

Sunt doar câteva nume prin care pătrundem în rândul acelora care şi-au adus contribuţia la îmbogăţirea tezaurului de valori spirituale ale omenirii. Nume cu care orice ţară din lume s-ar putea mândri.

Eruditul biolog Emil Racoviţă, una dintre marile personalităţi ale neamului nostru, s-a născut la Iaşi, la 15 noiembrie 1868. A văzut lumina zilei în sânul unei vechi familii de boieri moldoveni: tatăl său, Gheorghe Racoviţă, magistrat de profesie, a fost o prezenţă proeminentă în viaţa spirituală a Iaşilor secolului trecut, fiind membru fondator al societăţii literare "Junimea", iar mama, Eufrosina Stamatopol, o talentată pianistă.

Citeşte mai mult...
 
« ÎnceputAnterior12UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 2