De ce este “Emil Racovita” un colegiu cu renume?

 

Rezultatele elevilor spun totul. În anul şcolar trecut promovabilitatea la testele naţionale şi la bacalaureat a fost de 100% din prima sesiune. De asemenea, au participat la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare 31 de elevi, iar eleva Anca Pop a obţinut medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori din Nigeria.

Ce face din Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” o şcoală cu renume în învăţământul clujean?

  • prestanţa profesorilor şi rezultatele elevilor la examene şi concursuri; în anul şcolar 2010/2011, s-au calificat la faza naţională a olimpiadelor şcolare 31 elevi, unde au obţinut numeroase premii şi menţiuni; eleva Anca Pop din clasa a IX-a a obţinut medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori din Nigeria;
  • acordarea în anul 2000 a titulaturii de Colegiu Naţional;
  • numărul mare de proiecte europene;
  • nominalizarea colegiului la categoria „LICEE” pentru anul 2009 în cadrul proiectului „Zece pentru România”;
  • personalităţile marcante ale societăţii care au absolvit Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”; îi menţionăm pe distinşii academicieni Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, Gheorghe Benga, Nicolae Ghilezan, Mihai Gavrilă, Dan Munteanu, Ioan Silberg, Horia Colan, Doru Pamfil.

Oportunităţi în carieră

  • construirea unui traseu educaţional şi profesional racordat la interesele şi aptitudinile elevilor;
  • prin Curriculum la decizia şcolii, elevii au posibilitatea să decidă pentru cursuri opţionale care să vină în întâmpinarea intereselor lor şi în concordanţă cu traseul educaţional propriu;
  • posibilitatea obţinerii unui atestat profesional de competenţe în domeniul informaticii, dar şi a unor certificate internaţionale  de competenţă lingvistică;
  • posibilitatea susţinerii examenelor pentru obţinerea certificatului ECDL în şcoală;
  • absolvenţii noştri, datorită performanţelor şcolare şi a pregătirii lor la nivel înalt, în concordanţă cu profilul real al colegiului nostru, devin studenţi ai unor universităţi de prestigiu din ţară şi de peste hotare.