Direcţionează 3.5% din impozitul pe venit!

Conform legii 571/2003 (Codul Fiscal) actualizate, art. 57, alin. 4: "Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând pânã la 2% din impozitul stabilit la alin.3 (impozitul anual pe veniturile din salarii), pentru sponsorizarea entitãţilor nonprofit care funcţioneazã în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."

Dacă doriţi să direcţionaţi 2% din impozitul pe veniturile din salarii, va trebui să completaţi formularul 230 pe care îl găsiţi şi mai jos (completat cu datele Asociaţiei) sau îl puteţi cere de la administraţia financiară.

Dacă aţi avut şi alte venituri pe parcursul anului fiscal precedent, atunci va trebui să menţionaţi că doriţi să direcţionaţi 2% din impozitul pe venitul net anual în formularul 200, "Declaraţie privind veniturile realizate" la punctul III. "Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual":

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Colegiului Naţional "Emil Racoviţă"
Cod de identificare fiscală: 9988483
Cont bancar (IBAN): RO24 BRDE 130S V675 1346 1300

 

Puteţi descărca  >>>formularul 230<<< în format imagine. După ce completaţi datele personale,trebuie listat și depus la secretariatul Colegiului Naţional "Emil Racoviţă" sau la administraţia financiară de care aparţineţi.