Comunicat de presă

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca, în calitate de partener, anunţă încheierea cu succes a proiectului strategic TRAINING ORIENTAT spre PRACTICĂ prin FIRMA SIMULATĂ / de EXERCIŢIU (TOP FSE) ID: 61851, în valoare de 2593000.00 RON, proiect cofinanţat din Fondul Social European.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Fundaţia LERIS, cu sediul în Iaşi, în calitate de solicitant, cu Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi, Colegiul Naţional “Petru Rareş” Piatra Neamţ.

Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost 531 elevi din judeţele Iaşi, Neamţ şi Cluj, evaluaţi vocaţional şi 136 elevi consiliaţi vocaţional şi formaţi în firma de exerciţiu.

Dintre rezultatele proiectului, experienţa dobândită de solicitant, parteneri şi mai ales de beneficiari, elevii participanţi, asigură sustenabilitatea proiectului, obiectivul general al acestuia fiind facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi creşterea şanselor de ocupare pentru viitorii absolvenţi, prin competenţele specifice dezvoltate prin firma de exerciţiu şi prin activităţile de evaluare şi consiliere vocaţională.